>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 12:00 น.

ณ ห้องเรียน 1102 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดรายชื่อ

1605total visits,3visits today