>> ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกผล ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด : ประกาศและขั้นตอนขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
เข้าสู้หน้าเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th

577total visits,1visits today