สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

#สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

 

238total visits,4visits today