อาจารย์ ดร. นงนุช ศรีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับรางวัล “บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

549total visits,1visits today

Posted in จดหมายข่าว.