– ประชาสัมพันธ์ช่องทางสั่งซื้อชุดพิธีการและชุดเครื่องหมายนิสิตทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับนิสิตใหม่  สามารถสั่งซื้อออนไลน์พร้อมรายงานตัวออนไลน์ https://smartreg.buu.ac.th/index.php/login
หรือInbox ช่องทาง Facebook  ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
.
งานประชาสัมพันธ์
 

91total visits,1visits today