ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 **รายละเอียดตามนี้
——————————————–
ประกาศ >>สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกคน<<
เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562
1.ให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินประเภท ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมยุวถาวร ชั้น 3 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2. ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว http://www.sakaeo.buu.ac.th/ ในวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

673total visits,2visits today