ประกาศโครงการจิตอาสา

ข้อมูลตามนี้
——————————–
ประกาศ >>ให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทุกคน/ทุกชั้นปี/ทุกประเภท (รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา/รายใหม่/รายเก่าต่อเนื่อง) หรือผู้ที่สนใจจะกู้ยืม กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป << เข้าร่วม
โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมยุวถาวร ชั้น 3 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
***การแต่งกายชุดนิสิต เรียบร้อย ***
******หมายเหตุ : หากนิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ได้

395total visits,1visits today