– โครงการบริการวิชาการ เพิ่มความชำนาญ ใช้งานได้จริง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

#โครงการบริการวิชาการ เพิ่มความชำนาญ ใช้งานได้จริง
—————————————————————
📍📍คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
หากหน่วยงานมีความประสงค์รับความช่วยเหลือด้านวิชาการประเภทอื่น📍📍
***สามารถติดต่อประสานงานเพิ่มเติมได้***
อาจารย์ธนพร คำวรรณ์
รองคณบดีและผู้ประสานงาน
โทร. 093-320-7666
อีเมล tanaporn@buu.ac.th

800total visits,1visits today