– มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

708total visits,3visits today

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวใหม่.