– เรื่อง การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๗-๖๒ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๒

426total visits,1visits today