– เรื่อง การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๗-๖๒ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๒

67total visits,2visits today

Posted in ข่าวนิสิต, ข่าวใหม่.