– เรื่อง การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

152total visits,4visits today

Posted in ข่าวนิสิต, ข่าวใหม่, ทุนการศึกษา.