– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างทำระบบจ่ายน้ำในโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์)

49total visits,1visits today

Posted in 1ประกวดราคา.