– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อวัสดุสำหรัระบบให้น้ำในแปลงพืชของโครงการพัฒนาฟาร์มเกษตรฯ)

31total visits,2visits today

Posted in 1ประกวดราคา.