– ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1035/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13

998total visits,1visits today