– ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

859total visits,1visits today