– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทียนทอง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทียนทอง
ปก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเ

760total visits,2visits today