– การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตหอพัก สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณีที่นิสิตไม่ได้เข้าพักในหอพักตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

931total visits,2visits today