– ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตหอพักหญิงและนิสิตหอพักชาย เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตหอพักใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565” วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งนิสิตหอพักหญิงและนิสิตหอพักชาย เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตหอพักใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 19.00 น

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตพอพัก ประจำปีการศึก

920total visits,1visits today