– ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2565 งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศการขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศ

908total visits,1visits today