พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วกับบริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้บริหารบริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้บริหาร บริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์มจำกัด โดยคุณเชวง จินตนาเลิศ กรรมการบริษัท คุณศุภชัย จินตนาเลิศ ประธานกรรมการผู้จัดการ และคุณนิภาพร จินตรัตนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย (สัญจร) ครั้ง ๘/๒๕๖๕ จากนั้นร่วมเยี้ยมชมสวนปาล์มน้ำมันภายมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

485total visits,1visits today