ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๒ พร้อมด้วยสมาชิกสภาพ นักงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเป็นผู้แทนส่งมอบจักรยานร่วมมอบ จักรยานและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนหน่องผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ โถงชั้น ๑ อาคารสุชาติ

       จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) Presentation แนะนำมหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำเสนอโดย รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาคผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และPresentation นำเสนอผลการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี การเกษตร สภามหาวิทยาลัย พบปะสนทนากับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เวลา ๑๕:๓๐ น. เยี่ยมชมบูธ สินค้าผลิตภัณฑ์ ศูนย์ CIPD /U2T /OTOP และเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

121total visits,2visits today