กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระแก้ว

1.อุทยานประวัติศาสตร์สด็กก๊อกธมอารยธรรมขอมสุดยิ่งใหญ่ในจังหวัดสระแก้ว

2.สวนอินทผลัม “วังน้ำฟ้า” อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

112total visits,2visits today