กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเข้าศึกษาดูงานภายในจังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (สัญจร) โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าศึกษาดูงานภายในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1.สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัดจังหวัดสระแก้ว

2.โครงการทับทิมสยาม ๐๕อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว 

90total visits,2visits today