ประกาศเรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้ บริเวณ 3 จุด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศพร้อมแนบท้ายติดตั้งตู้อาหาร
แบบใบเสนอราคาร้านค้า
สัญญาเช่าพื้นที่

880total visits,1visits today