ครบรอบ ๒๕ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

         เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๔๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว นายจักรพงษ์ พันธ์ุโชติ นายอำเภอวัฒนานคร ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และนางภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว คณาจารย์ นิสิต พร้อมด้วยเเขก ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมวิ่งสถาปนา วิทยาเขตสระแก้ว โดยจุดเริ่มต้นทีี่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว(หลังเก่า) ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสักการะขอพร และไปยังเส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต สระแก้ว

       หลังจากนั้น เวลา ๐๗.๐๙ น. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตสระแก้ว และต่อด้วยร่วมทำบุญในวันครบ รอบ ๒๕ ปี วันก่อตั้งวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

337total visits,1visits today