– มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS2 และ TCAS3

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระที่ใช้ในการรับสมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

TCAS2 : Quota http://regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html

TCAS3 : Admission http://regservice.buu.ac.th/text/019-tcas3-66.pdf

สมัครเรียน https://e-admission.buu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร http://regservice.buu.ac.th

 http://regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html

4788total visits,2visits today