ข่าวนิสิต(ทั้งหมด)

– การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตหอพัก สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กรณีที่นิสิตไม่ได้เข้าพักในหอพักตั้งแต่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดคําร้องขอรับเงินคืนค่ […]

– ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำลังโหลด… 1578total […]

1578total visits,3visits today