ข่าวนิสิต(ทั้งหมด)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาครูวิชาการยุคใหม่ หลักสูตร “Innovative Academic Leaders (IAL)”ตามโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว

4105total visits,1visits today

– ประกาศเรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ของหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง และกำหนดการเปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

4105total visits,1visits today

4105total visits,1visits today