– ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 8 ตู้ บริเวณ 4 จุด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

5656894total visits,590visits […]