– ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

49439605total visits,760visits […]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ๑ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49439605total visits,760visits […]

-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว ๑ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49439605total visits,760visits […]

– ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49439605total visits,760visits […]

– ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบภาคสนาม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49439605total visits,760visits […]