– ประกาศ เรื่อง ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ ดังนี้
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ต้อนรับและทำกิจกรรมกับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
นิสิตแยกย้ายไปตามคณะเพื่อทำกิจกรรมและลงทะเบียนเรียน
– คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1201 (แลป1) ชั้น 2
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1204 (แลป3) ชั้น 2
.
นิสิตที่เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ
ภายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีการให้บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนิสิตใหม่ทุกท่าน
.
แล้วพบกันนะคะเด็กๆ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 037 261802
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

537total visits,1visits today