– ประกาศ เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 

วันนี้ พี่ๆ Admin จะมา Update ✨✨
การแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับล่าสุด)
.
ว่ามีอะไรใหม่ๆ หรือมีอะไรที่นิสิตยังไม่รู้บ้าง แต่จุดเด่นของประกาศนี้ คือ นิสิตสามารถแต่งกาย ชุดนิสิต/ ชุดพิธีการ ตามเพศที่แสดงออกได้นะคะ
❤️🧡💛💚💙💜
นอกเหนือจากภาพประกอบในโพสต์นี้
นิสิตมุสลิม สามารถดูภาพประกอบการแต่งกายนิสิตมุสลิม ได้ที่ Page Facebook ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดไว้เป็นสำคัญ ด้วยนะคะ 🧡
และสามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่
ข้อมูลอ้างอิงตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0698/2564 เรื่อง การแต่งกายของนิสิตระดับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://shorturl.asia/3sPjf
สอบถามเพิ่มเติมโทร 037 261802
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

462total visits,2visits today