– ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 24-26 มิ.ย.66 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดเข้าหอหักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิงในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2566

ซึ่งนิสิตต้องมารายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำเนินเอกสารเข้าหอพัก ดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อ

นิสิตดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ บริเวณตรวจสอบรายชื่อนิสิตหอพัก

2.ติดต่อขอรับเอกสาร

3.ลงรายมือชื่อในเอกสาร

4.ชำระเงินค่าหอพัก

5.รับกุญแจ-คีการ์ด

6.ส่งเอกสารการสมัคร

จากนั้นนิสิตขอของเข้าหอพักให้เรียนร้อย โดยก่อนเข้าหอพักต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่หอพักให้เรียบร้อย

………………………

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-261802 ต่อ 1116 งานกิจการนิสิต

  

 

90total visits,2visits today