– ประกาศ เรื่อง การสั่งจองชุดนิสิตและเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทาลัยบูรพา ให้บริการสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
สามารถสั่งชุดนิสิตและเครื่องหมายนิสิต ทางออนไลน์ผ่าน Line ของร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว *จะบริการนำชุดนิสิตและเครื่องแบบที่นิสิตสั่งจองกลับมายังวิทยาเขตสระแก้ว
นิสิตสามารถรับชุดนิสิตและเครื่องหมายได้ที่ห้องสำนักงานธุรการ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ตามวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.)

นิสิตที่มาติดต่อขอรับชุดและเครื่องหมายนิสิต โปรดแต่งกายสุภาพตามหลักอันดี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

*การให้บริการรับชุดนิสิตและเครื่องหมายนิสิต โดยรถวิทยาเขตสระแก้ว
(ตามรอบรถภารกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

 

หมายเหตุ *** ชุดเครื่องหมายจะใช้สีตามชั้นปีหรือรุ่น ของนิสิต  ***

 

 

2426total visits,1visits today