– มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
วันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

=============================
✅ เปิดระบบลงทะเบียน และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
📍 https://graduate.buu.ac.th/
📆 ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันที่ 3 ธันวาคม 2566

#มหาวิทยาลัยบูรพา #BuraphaUniversity
#BUU #BunditBUU #ปริญญาบูรพา67

479total visits,1visits today