– ภาพกิจกรรมโครงการFreshy Day 2566 BUUSK 12 – 10 – 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะผู้บริหาร คราจารย์ และนิสิตร่วมกิจกรรมโครงการFreshy Day 2566 BUUSK 12 – 10 – 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อรับน้องเเละสานสัมพันธ์น้องๆทั้ง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

84total visits,2visits today