ประกาศ เรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งจุดจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้ บริเวณ 3 จุด ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศตู้จำหน่ายอาหาร

295total visits,1visits today