มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

จดหมายข่าวกองฯ ฉับบที่68-66

249total visits,1visits today