– รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 9924 จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ BUUSK (7)

รับสมัครการเงิน ถึง 31 พ.ค.67

>>>>

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  /๒๕๖๗ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป ภาคความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ และภาคประเมินทัศนคติ (ภาค ก.)ครั้งที่ ๑/256๗

  <<<<

328total visits,10visits today