ประกาศ เรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จัดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ ภายในอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

buuskpr0432-2567

63total visits,1visits today