– มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี TCAS67 (รอบ TCAS 3: Admission) ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

👉 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 3 :  ADMISSION

⏰1.ภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ตั้งเเต่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดสมัคร https://regservice.buu.ac.th/text/J10-67.pdf

⏰2.ภาคเทียบโอน(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ตั้งเเต่ 8 – 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดสมัคร https://regservice.buu.ac.th/text/J2-67.pdf

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่

http://regservice.buu.ac.th

 👉 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับ

1.เปิดรับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

🎓 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

🎓 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (บธ.บ.)

🎓 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (วท.บ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🎓👩‍🎓

👉 ภาคปกติ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

👉 ภาคเทียบโอน วุฒิปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Inbox Facebook: https://www.facebook.com/scisosakaeo

ดูรายละเอียดสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ http://sciso.sakaeo.buu.ac.th

………………………………………………………………………………….

 2.เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)

– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช

– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์

  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
  • แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ

📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:

-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)

☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)

-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ (โทร 062-946-1161)

-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ

☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)

หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/ หรือ FB: BUULOG

_________________________________________________________________

นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้

👉  4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

👉  6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)

#TCAS3 #Buusk

#มหาวิทยาลัยบูรพา

85total visits,6visits today