กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาวิชาทหาร : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาวิชาทหาร : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

981total visits,1visits today