>> ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ คลิกที่นี่

886total visits,2visits today