วิทยาเขตสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในหลักสูตร “การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวประชารัฐ”

272total visits,1visits today

Posted in จดหมายข่าว.