วิทยาเขตสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในหลักสูตร “การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวประชารัฐ”

336total visits,2visits today