>>โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

966total visits,2visits today