คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมทำกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมทำกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับคณาจารย์ และนิสิตสาขาการบริหารทั่วไป ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

513total visits,1visits today