ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

       นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวนิิสิตพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ ติดต่องานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง  (สอบถามโทร. 037261559 ต่อ 1116)  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในวันเวลาราชการ

670total visits,4visits today