การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ด่วน!!

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2

*หมายเหตุ :  นิสิตต้องรีบดำเนินการขอก่อนล่วงหน้ากำหนดการส่งเอกสาร   เนื่องจากการยื่นคำร้องขอมีระยะเวลาในการดำเนินการ สามารถขอได้ที่งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง สอบถามโทร. 037- 261 559 ต่อ 1004

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ได้ที่ 037-261 559 ต่อ 1116

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

>> เอกสาร ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ 2)

>> ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ขอผ่อนผัน 

>> เอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่ 0001/2561 การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ 2) 

1206total visits,2visits today