แนะแนวการศึกษาต่อในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี (ธันวาคม ๒๕๖๑ -มกราคม ๒๕๖๒)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้แก่ โรงเรียนชิตใจชื่น โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนท่าเกษมพิทยา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา และ โรงเรียนวัฒนานคร
เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2562 ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มีการจัดบูธแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

Share Button

378total visits,1visits today

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.