– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0001/2564 เรื่อง กําหนดการวันดําเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต. 001 ประกาศกำหนดการวันดำเนินกิจกรรมการเ

559total visits,3visits today