– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0002/2564 เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต. 002 ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้

1216total visits,1visits today